Sal av fiskekort sommaren 2015

Sal av dagskort i Bolstadelva 2015

English version further down.

Scanatura.no vil det ligge informasjon om ledige datoar og prisar.
Datoar for dagskort :

Viktig informasjon
På grunn av den store flaumen hausten 2014 så kan det kan bli flaumsikringsarbeid langs ved elva på bergensbanen iløpet av sommaren.
Om arbeidet kjem i gang og det viser seg at dette påvirkar fiske i elva i stor grad,
så blir det tilbud om refusjon på kjøpt fiskekort. Me håpar og trur at arbeidet kjem i gang etter fiskesesongen.

English

Sale of fishing licenses in Bolstad River 2015
Sale of fishing licenses for research fishing are posted on scanatura.no
On Scanatura.no there will be information regarding available dates and prices.

Booking of accommodation in Oddsbu fishing lodge can be done
here.

Important information
Because of the extremely large flood last autumn, there can be some flood protective work along the river on the Bergen Line this summer.
If the work prove to have a big impact on the fishing in the river, we will offer to refund purchased licenses.
We hope and believe that the work will start after the fishing season ends.


Praktisk gjennomføring

Sidan dette er eit FORSKNINGSFISKE og IKKJE EIT ORDINÆRT FISKE, så er det nokon spesielle retningslinjer. Alle som har kjøpt fiskekort for den aktuelle dagen møter ved Oddsbu klokka 08:30 for informasjon om fiske og fiskeplasser.
Her vert det mogeleg å få lånt knutelause håvar om ein ikkje har dette.

1. Det vert sett krav om at det må vere 2 personar pr. høl. Begge kan fiske med kvar si stong.
2. Kun snutemerka laks skal avlivast.
3. Mothakar på treble-krok og dobbelkrok skal vera fjerna (innknept).
4. Ved fangst skal det nyttast knutelause håvar.
5. Flue, sluk og ulike typar dorgereiskaper kan brukast (maksimum ein treble-krok).
6. Fiske blir inndelt i økter frå kl.09:00 – 14:00 og kl. 17:00-22:00. Det blir rullering nedover kvar 2,5 time. Det blir da 1 rullering per økt.
7. Alle som skal fiske må ha betalt fisketrygdavgift.

Oppsyn og fangstrapportering Grunneigarlaget vil i heile fiskeperioden ha 1-2 personar i elva som vil ha ansvar for scanning av snutemerka laks. Desse personane vil og ha ansvar for å føre fangstrapport og FLOY merke fisk samt ta skjell prøver som blir levert UniMiljø i Bergen.
Det vil bli utlevert skriftleg informasjon omkring rutinane for dette til alle som skal fiske. Grunneigarlaget vil utanom fisketidene / fiskeperioden gjennomføre oppsyn lags elva og vise bort personar utan gyldig fiskekort.

Overnatting Det er mogleg å bestille overnatting i fiskarhytta Oddsbu på Bolstadøyri.