107 cm Vossolaks

P8210194

Orazio med ein Vossolaks på 107 cm 20.08.14 Foto: Privat

VossolaksThomas Rabben
Thomas Rabben med ein flott ho laks på 103 cm, 10.August 2014 i Langhølen. Foto: Knut Horvei

Villaksensdag i Bolstadelva 17.August

Annonsemal_Villaksensdag_170814