Oppdatert evalueringsrapport frå sommaren 2013

Evaluering Forskningfiske Bolstadelva 2013

Fiske sommaren 2014

Fiske sommaren 2014

Bolstadelva Grunneigarlag er i dialog med fiskeforvaltninga om eit eventuellt forskningsfiske sommaren 2014.
Så snart det blir klart om det blir eit forskningsfiske vil det komme informasjon om dette på Bolstadelva.com.
Det kjem og informasjon her på nettsida om korleis dette eventuellt vil bli organisert.
Me har fått signal om at det heilt sikkert ikkje blir eit ordinært fiske, men muligens eit forskningsfiske likt det som var no i 2013.

Fishing 2014

Bolstad River Landowners are in dialogue with the government about an eventual period of research fishing in the summer of 2014.
As soon as it becomes clear whether there will be a research fishing or not, we will get the information about details on to Bolstadelva.com. There will also be information here on how the fishing will be organized.
The signals we have got from the government is that it most certainly will not become an ordinary fishing, but possibly a research fishing similar to what was now in 2013.