Fiske sommaren 2014

Fiske 2014

Iløpet av november månad håpar me å ha klart meir informasjon angåande fiske sommaren 2014.
Me skal ha møte med forvaltninga no i november og håpar på ei god evaluering av sommaren 2013 og
å få klart meir informasjon om neste år så fort som mulig.
Me veit på nåverande tidpunkt ikkje om det blir fiske eller korleis det eventuellt vil bli organisert.

Bolstadelva.com blir oppdatert i månadsskifte november/desember med meir informasjon om fiske sommaren 2014.

Fishing 2014

In end of November we hope to have more information regarding fishing in summer of 2014.
We will meet with the government now in November and hope for a good evaluation of summer 2013, and
to get some information regarding fishing next year ready as soon as possible.
At this time we now nothing about next years fishing and how it will be organized.

Bolstadelva.com will be updated in end of November with more information regarding fishing in 2014.