Oct 2017

Oppsummering 2017

Totalt 70 laks denne sesongen.

Meir info kjem.