Fangstrapport frp forskningsfiske 2016

Frå 15.juni og fram til 31.august har det blitt 84 laks.
49 % var feittfinneklypt. 13 laksar var snutemerkt.


Til samanlikning vart det fiska 140 laks i 2015.